Arquitectura y Manteniment de Sistemes

A Sirion treballem amb sistemes Unix/Linux i Windows, potenciant i adaptant els seus recursos en funció de les necessitats del client. Les aplicacions i entorns desenvolupats pel nostre equip de programadors són totalment versàtils i traslladables d’un sistema a altre.
 
Els nostres professionals treballen amb llenguatges de programació de scripting, fonamentals per ampliar funcionalitats dels servidors i els sistemes.
 
Els serveis que oferim són:

  • Creació i manteniment de servidors virtuals (Linux o Windows, als núvols…)

  • Creació i gestió amb Bases de dades (MySQL, Oracle, …)

  • Gestió d’incidències

  • Sistemes de Backups

  • Instal·lació i gestió de servidors Web (Apache, nginx), FTP, LDAP entre d’altres

  • Configuració de serveis DevOps (Integració continua, desplegament automàtic, automatització dels processos de desenvolupament…) 

A SIRION estudiem atentament les demandes del client a l’hora de crear l’entorn que respongui a les seves necessitats perquè pugui extreure el màxim rendiment de les aplicacions de les quals disposa en crear el disseny d’execució d’aquestes més òptim.
 
Existeixen diverses fórmules per a dissenyar l’arquitectura dels sistemes. Des de tenir servidors propis a empreses especialitzades de Hosting, o empreses amb infraestructures als núvols segons el model de plataforma, pel fet que, els canvis als servidors propis són més complexos si canvien les necessitats en l’ús de l’aplicació.